Styrelsen

Styrelsen

Bengt Olsson: Ordförande/President  (2 år)   Vakant: Vice Ordförande/President (1 år)

Vakant:Sekreterare (2 år)      Jan Nilsson: Kassör (2 år)

Lene Möllerstedt:Ledamot(2 år)        Jens Christensen:Ledamot(2 år)        William Sandström:Ledamot(1 år)

Anna Christensen:Suppleant (1 år)   Billy Djerf:Suppleant (1år)

 

Revisorer: Kontrollanter av ekonomisk hållning

Fanny Littorin; Revisor (2 år)    Åke Möllerstedt; Revisor (2 år)

Valberedningens representanter.

Bengt Olsson;Valberedning (2 år)   Håkan Jönsson;Valberedning (2 år)